Verkkokoulutukset

turvare etäkoulutus logoTarjoamme verkkokoulutuksia erilaisiin tarpeisiin ja kohderyhmille. Koulutukset voidaan suorittaa ajasta ja paikasta rippumatta ja ne toimivat myös perehdytyksenä henkilökunnalle. Alta löydät esittelyt tarjoamistamme koulutuksista. Voit myös tiedustella tulevista koulutuksista sähköpostitse.


Peruskoulutus uhkaavan henkilön kohtaamiseen

KENELLE?

Tämä verkkokoulutus on suunnattu palvelualojen ammattilaisille. Koulutus keskittyy yleisesti uhka- poikkeus- ja vaaratilanteisiin palvelualojen näkökulmasta, sekä ottaa huomioon erilaisten työympäristöjen tarpeet. Pääpaino on uhkaavan henkilön kohtaamisessa.

Koulutus soveltuu niin pien- ja yksinyrittäjille, kuin myös isommissa organisaatioissa työskenteleville. Koulutus onkin tilattavissa yksityisasiakkaana tai yrityksen nimissä useammalle osallistujalle. Alempaa löydät tarkemmat ohjeet tilaamiseen.

MIKSI?

Ympäröivässä maailmassamme erilaiset uhka- poikkeus- ja vaaratilanteet ovat lisääntyneet. Yhä useampi palvelualojen työntekijä joutuu kohtaamaan työssään uhkaavia tilanteita. Näitä voidaan kuitenkin ennaltaehkäistä erilaisin toimenpitein, joista paras keino on ennakointi. Kouluttautumalla tuet omaa osaamistasi ja opit varautumaan uhkaaviin tilanteisiin. 

Koulutuksen on suunnitellut turvallisuusalan ammattilainen, jolla on vankka osaaminen erilaisista uhkatilanteista ja niissä toimimisesta. Hänen neuvojen avulla myös sinä opit toimimaan turvallisemmin!

MILLOIN AJANKOHTAISTA?

Yksinkertaistettuna, aina. Mitä paremmin olet varautunut, sitä todennäköisemmin osaat toimia turvallisesti uhkaavassa tilanteessa.

Toisaalta olet saattanut jo kohdata uhkaavia tilanteita työssäsi, jotka ovat jättäneet pelkotiloja tai epävarmuudentunteen. Työpaikalla kohdatun uhkatilanteen jälkeen ollaan havaittu tarve turvallisuusuhkien varautumiseen. Tämän koulutuksen avulla saat vinkkejä siihen, miten tulevaisuudessa voit turvallisemmin kohdata uhkatilanteen.

Koulutusta voidaan käyttää apuna myös uusien työntekijöiden perehdyttämisessä.

Koulutuksesta hyötyy jokainen!

MITÄ KOULUTUS SISÄLTÄÄ?

Koulutus kestää noin 1,5 tuntia, riippuen omasta suoritustahdista. Koulutus koostuu erilaisista opetusvideoista ja dioista, toimintamalleista sekä esimerkkivideoista ja -tilanteista. Lisäksi koulutuksen lopussa saat käyttöösi muistilistan, johon on koottu keskeisimmät asiat koulutuksesta.

Koulutus on suoritettavissa aika- ja paikkariippumattomasti. Osallistua pystyt millä tahansa mobiililaitteella, kuten tietokoneella, älypuhelimella tai tabletilla.

Koulutus on tauotettavissa oman tarpeen mukaan. Pystyt esimerkiksi jakamaan koulutuksen usealle päivälle tai pitämään taukoja asiakkaan saapuessa paikalle.

LISÄPALVELUT OSALLISTUJILLE

Tarjoamme tilaajan käyttöön lomakkeen, jota apuna käyttäen voidaan kirjata ylös omaa työpaikkaa koskevia turvallisuushavaintoja. Lomake konkretisoi omaan työhön liittyviä turvallisuustekijöitä ja auttaa ennakoimaan.

Lisäksi yritysasiakkaille tarjoamme mahdollisuuden kartoittaa työpaikkanne turvallisuustilannetta työpaikkakohtaisen kyselyn avulla. Olemme koonneet koulutuksessa nousevien teemojen pohjalta sähköisen kyselyn, jonka koulutuksen tilaaja voi halutessaan lähettää koulutukseen osallistuville työntekijöille. Heidän vastattua kyselyyn, pääsette tarkastelemaan vastauksia, sekä saatte kuvitetun koonnin turvallisuustilanteestanne. Vastausten perusteella on mahdollista kartoittaa, mitä turvallisuuteen vaikuttavia toimia yrityksessänne olisi hyvä toteuttaa.


MITEN TILATA?

Yksityisasiakkaat

Tarjoamme mahdollisuuden ostaa henkilökohtaisen käyttöoikeuden koulutukseen suoraa verkkokaupastamme. Hinnat ja tarkemmat tilaustiedot löydät verkkokaupasta, jonne pääset linkistä turvakoulutus.campwire.com tai olemalla yhteydessä Turvare-koulutukseen.

Yritykset

Yrityksille tarjoamme mahdollisuuden ostaa useampia käyttäjätunnuksia kerralla. Voit tilata haluamasi määrän tunnuksia.
Ole yhteydessä Turvare-koulutukseen.