Prosessit

Tarjoamme tarpeiden kartoitusta sekä koulutusta

  • Kohteen auditointi/turvallisuuskävely
  • Toimitilaturvallisuus
  • Henkilöturvallisuus
  • Poikkeustilanteet
  • Nykytilan kartoitus
  • Vaikutusten arviointi
  • Koulutus
  • Kehittämistoimenpiteet
  • Turvakortti